Hagyományos rendezvényeink

Tanévkezdés

Tanévkezdéskor kilencedikesek fát ültetnek az 1. évfolyamba lépők tiszteletére - az utódnak ültetünk fát, hogy „gyökeret verjen e hazában“, s megszólal az iskolánk előtti parkban álló harangláb harangja is, mely jelzi az új tanév kezdetét.

 

 

Egészséges életmód hete

Az egészséges életmód hete programjai, amelyek közt van táplálkozáskultúra, közös zöldség- és gyümölcskóstoló, egészségmegőrző előadások, közös sportolás, Terry Fox – emlékverseny és adománygyűjtés a Rákellenes Liga javára. Ilyenkor látogatnak az elsősök az óvodába, hogy beszámoljanak iskolai élményeikről.

 

Széchenyi Napok

2001 óta iskolánk Széchenyi István nevét viseli. A név kötelez, azóta a névfelvétel évfordulójára évente megrendezett Széchenyi Napok az iskola legrangosabb ünnepi hete lett. Az ünnepi hétre a tanulók számára a magyarságtudatot, a szülőföldhöz való ragaszkodást, nyelvszeretetet erősítő témákban fogalmazási és rajzpályázatot hirdetünk, történelmi és természettudományi műveltségi vetélkedőket rendezünk, közösen koncertre vagy színházi előadásra, honismereti kirándulásra megyünk, vendégeket fogadunk. A környék iskoláinak focicsapataival bajnokságot szervezünk a Széchenyi Kupa elnyeréséért. A zárónap az ünnepélyes eredményhirdetés napja, értékeljük a rajzokat, fogalmazásokat, könyvjutalmat adunk a pályamunkák készítőinek, az egyéni és csapatversenyek győzteseinek, elénekeljük az iskolahimnuszt, bevonjuk az iskolazászlót.

 

Karácsonyi ünnepkör

Mikulásváró – amely az alsó tagozatos gyerekek közös játéka, vetélkedője – természetesen a Mikulás jelenlétében az iskola falain belül. Karácsonyi ajándékműsort készítünk, melyen gyermekcsoportjaink mutatkoznak be irodalmi, zenés, táncos előadással a helyi művelődési házban.

 

 

Sítanfolyam

Hetedikeseink részére sítanfolyamot szervezünk, s minden év elején izgatottan várjuk, hogy vajon az időjárás mennyire lesz kegyes hozzánk: lesz-e hó, vagy nem lesz?

 

 

 

Ünnepélyes beíratás

Hagyományos rendezvényünk a balázsolás és a közös beíratási ünnepség. A beíratási délutánon jelen vannak a meghívott gyermekek, szüleik, rokonaik, vendégek, pedagógusok. Az elsősök kis összeállítással üdvözlik a beíratásra érkezőket, bemutatkozik az iskola valamelyik csoportja, és játékra hívja a beíratásra érkezőket. Iskolai kiadványunkkal, a Kisfutárral kedveskedünk az ovisoknak, melyet az alsó tagozatos gyerekek írásaiból, rajzaikból szerkesztünk erre az alkalomra. Gyakran készült beíratási torta is, amelyet az ünnepség végén közösen, s jókedvűen fogyasztunk el.

 

Diákbál, farsangi álarcosbál

Farsang ideje alatt zenés, táncos álarcosbált szervezünk alsó tagozatos tanulóink részére, kilencedikeseink pedig a Diákbál szervezéséből veszik ki a részüket. A tornaterem parkettje ilyenkor táncparketté alakul, s estig tart a szórakozás és a tánc. A Diákbál egyik fénypontja természetesen a tombolahúzás, ami nem maradhat el. S örülhet az az osztály, melynek tanulója a fődíjat, Puskás Margit tanító néni finom tortáját nyeri.

 

Március 15-i emlékműsor

Megemlékezés a március 15-i forradalomról tanulóink ünnepi műsorával a helyi kultúrházban. Bemutatkoznak tánccsoportjaink, szavalóink, a Csalogány gyermekkar és az irodalmi színpadok.

 

 

 

Meseolvasás az alsó tagozaton

A heti egy alkalommal tartott  rendszeres reggeli meseolvasásainkat 2012 decemberében indítottuk azzal a céllal, hogy minden gyermek  hallgasson, olvasson minél több mesét. A mese és az olvasás által gazdagodik a szókincs, a fantázia kitárul, a képzelet szárnyal. A gyermekek körében  népszerűvé lett olvasási programunk kicsúcsosodása a májusban megrendezésre kerülő Kukurikú Mesefesztivál.

 

Iskolánk Nagy Könyve (Nagy Verse)

Az évente megrendezésre kerülő, a tanulókat olvasásra ösztönző projekt keretében a felső tagozatos tanulók egy-egy irodalmi alkotást képviselnek és egymással vetélkednek azért, hogy az általuk kiválasztott kedvenc mű nyerje ez az „Iskolánk Nagy Könyve” (Verse, Novellája) címet. A kreatív feladatok között többnyire plakát, prezentáció, védőbeszéd és dramatizált jelenet elkészítése illetve előadása szerepel. A projekt koordinátora Morovics Ibolya, a felkészítők pedig vele együtt a többi magyar szakos pedagógus: Jakubecz Márta, Mészáros Magdolna és Nogely Mónika.

 

Csillagoknak teremtője…

Iskolánkon a tehetséggondozás minden téren megvalósul. Így a szépen éneklő gyermekek lehetőséget kapnak az évente májusban megrendezésre kerülő népdalversenyen. A címadó dalt, "Csillagoknak teremtője..." Kodály Zoltán gyűjtötte Zsigárdon 1905-ben. A regionális népdalverseny fő védnöke Ág Tibor népdalgyűjtő volt. Távozása nagy veszteség, de tanítását, hagyatékát tovább folytatjuk az ő szellemiségében.

 

Úszótanfolyam

Minden évben megszervezzük az úszótanfolyamot a 3. és a 6. évfolyamosok részére a helyi termálfürdőben.

 

 

 

 

Erdei iskola

A harmadikos és negyedikes tanulók számára  szülői támogatással 2013-ban beindítottuk az erdei iskola programját. A kétévente megszervezett természetiskola célja, hogy gyermekeink megismerkedjenek hazánk más tájegységeivel is, annak jellegzetességeivel, természeti szépségeivel, értékeivel. A táborozás - a különböző tanulói készségek fejlesztése mellett  - jó alkalom a közösségek formálására, a gyermeki önállóság fejlesztésére.

 

Ballagás

A tanév utolsó előtti napján kerül sor a ballagásra. Az ünnepély a tornateremben kezdődik, ahol búcsúbeszédek hangzanak el, majd a ballagó diákok adják elő műsorukat. Miután a nyolcadikosoknak jelképesen átnyújtják az iskolazászlót, ők pedig megkapják tőlük a vándortarisznyát, a ballagók először saját osztályukba mennek, melyet a nyolcadikosok előzőleg ötletesen feldíszítettek, s ott ünnepélyes osztályfőnöki órán vesznek részt. Utána a ballagók teremről teremre járnak, hogy elköszönjenek fiatalabb iskolatársaiktól és tanáraiktól.

 

Tanévértékelő est

A tanévértékelő est – a szülők, hazai és magyarországi vendégek jelenlétében – méltó befejezése és értékelése az éves tanulói és pedagógusi munkáknak, az iskolában töltött éveknek. A tanévértékelő esten a helyi művelődési házban az iskola igazgatója összegzi a tanévben történteket, jutalmazza a tanulók egész éves munkáját, sikereiket. Könyvjutalmakat kapnak a legeredményesebb tanulóink, igazgatói dicséretben részesül az iskola legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtó tanulója, tanulói. Az ünnep fénypontja az iskola emlékdíjának átadása, ez a Vaskó Lenke Emlékdíj, illetve 2007 júniusától az iskola Széchenyi-díja is. Záróeseményként a ballagók irodalmi műsorral szerepelnek, amellyel búcsúznak és elköszönnek társaiktól, tanáraiktól.