Iskolánkról

 

Széchenyi István
Alapiskola és Óvoda Felsőszeli

 

 

„...mindenkinek tehetségében áll nemzete erejét nagyobbítani. 
De azt mindenki csak a maga feladata tökéletes betöltése által teljesítheti.“ 

                                                                (Széchenyi István)


 

Iskolánk a galántai járás teljes szervezettségű magyar alapiskoláinak egyike. Tanulóink létszáma a 2022/2023-as tanévben 160, ebből 1 tanulónk tanul külföldön. Az oktatás egy épületben folyik. Iskolai klubunk 2 csoporttal dolgozik. Rendelkezünk tornateremmel, sportpályával, műfüves pályával, iskolai parkkal, tanösvénnyel. Az iskolai étteremben étkezési lehetőséget kínálunk tanulóinknak.

Gyermekeink oktatásában – nevelésében pedagógiai programunk alapján értékőrző és értékközvetítő szerepet igyekszünk betölteni. Fejlesztjük képességeiket, segítjük őket tehetségük kibontakozásában, igyekszünk a hétköznapokon jó cselekedetekkel oktatni,nevelni.

Munkánk alapja a csapatmunka, minden sikeres esemény mögött csapat rejlik és együttműködés tanár, diák, szülő között.

A nemzetiségi iskolák fenntartásához egy minőségben, tartalomban, szellemiségben többletértéket nyújtó folyamatos nevelési-művelődési program szükséges. Sokéves, céltudatos munkával jó kapcsolatot építettünk ki a helyi közösségekkel. Elmondhatjuk, hogy pedagógiai munkával és erős hivatástudattal dolgozó pedagógusközösséggel sikerült iskolánk arculatának megalkotása. A hosszútávon jól működő nevelési tervünk fő értékei:

- népi hagyományok ápolása

- hagyományos rendezvényeink megtartása

- tanulóink felkészítése a különböző tantárgyi versenyekre, nemzetközi programokban való részvétel, régiós vetélkedők meghirdetése

- iskolai kiadványaink megjelentetése, emlékdíjak kiadása, iskolai jelképeink

- kapcsolatápolás baráti iskolákkal

- meseolvasási- és olvasási projektjeink tanévenkénti megszervezése.

 

Népi hagyományok ápolása

Falusi iskolaként közelebb érezzük a magyar népi örökség hagyományainak megőrzését. Ebben főszerepet játszanak a Topogók és a Höcögők néptánccsoportok, a Csalogány gyerekkórus, az irodalmi kisszínpadok. Ezek a csoportok nemcsak az iskolai eseményeken szerepelnek, hanem részt vesznek más helyi, járási, regionális, országos rendezvényeken is. Szervezünk faluismereti túrákat, kiállításokat nagyanyáink konyhájából – receptek gyűjtését, ételek kóstolóját, régi eszközök tárát, képgyűjteményt elődeink fényképalbumából.

 

Hagyományos rendezvényeink megtartása

Bővebben a Rólunk – Rendezvényeink menüpont alatt.

 

Tanulóink felkészítése a különböző tantárgyi versenyekre

A tehetségek kibontakoztatására, segítésére a tanítási folyamat ideje kevés. Szükség van az ösztönző megmérettetésre, fejlődésre, sikerélményre. Tanulóink az évek folyamán szép eredményeket érnek el tantárgyi olimpiákon, anyanyelvi versenyeken, szövegalkotásban, vers- és prózamondásban, rovásírásban, különböző egyéni- és csapatversenyekben határainkon innen és túl is.

2003 óta működik iskolánkon a Felfedezők csapata, mely a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat nevet vette fel. Céljuk a magyar történelem és a környék hagyományainak felfedezése, megmutatása.

2006-tól szervezői vagyunk a „Csillagoknak teremtője” országos népdalversenynek.

 

Iskolai kiadványaink megjelentetése, iskolai jelképeink, emlékdíjak kiadása

Kiadványaink közé tartoznak: az évi összefoglaló értékelést adó „Iskolakrónika”, a negyedévente megjelenő „Sulisok(k)” újság a felső tagozatosok írásaiból és a „Kisfutár” kiadvány a beíratás alkalmából.

2001 óta iskolai jelképeink vannak, melyek a tanulóinknak meghirdetett pályázatokon születtek. Van iskolazászlónk, címerünk, iskolahimnuszunk, a névfelvételkor  állított Széchenyi-harang, falra festett „dicsőségfa” – melyre az emlékdíjas tanulók arcképei kerülnek. Jelképeinket közös ünnepeink alkalmával jelenítjük meg, emelve az ünnep méltóságát.

2001 óta van iskolánknak emlékdíja, ez a Vaskó Lenke Emlékdíj. 2007-től a Széchenyi díj kiadására is sor kerül.

 

Kapcsolatápolás baráti iskolánkkal

Az iskola a falusi közösség éltetője is, kapcsolatot tartunk a helyi szervezetekkel, szerepelünk rendezvényeken, teret adunk iskolánkban tevékenységeikhez. Jó baráti kapcsolatot ápolunk – történelmi szálak kapcsán is – a magyarországi Kaposszekcsői Általános iskolával. Barátságnaplót vezetünk közösen, melyet mindig akkor adunk a társiskolának az éves események bejegyzésére, ha találkozó van az egyik évben Kaposszekcsőn, a másik évben Felsőszeliben.

 

Meseolvasási- és olvasási projektjeink

Az alsó tagozatunkon is előtérbe kerültek a tehetséggondozás különböző formái. Meseprojektunknak köszönhetően a gyerekek meséket hallgatnak, megtanulhatnak fényképezni, kamerázni, cikket írni, bemutatót készíteni.

A felső tagozatos tanulók tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett alaposan kiveszik részüket a versenyzésből, a tanulmányi olimpiákon való szereplésekből is. Olvasási projektünk minden évben, csakúgy, mint meseprojektünk, bemutatásra kerül a helyi kultúrházban.

Iskolaarculatunk, programunk vázolása remélhetőleg betekintést nyújt minden érdeklődőnek mindennapi tevékenységünkbe. A nyilvánosság bevonása, programunk széleskörű ismertetése ugyanakkor impulzust ad a pedagógiai programjaink jobbá tételéhez, újításához, alakításához, hogy minden magyar ügyévé váljon: a magyar gyermekek a lehető legnagyobb arányban magyar tanítási nyelvű iskolába iratkozzanak be.

Ing. László Ildikó, iskolaigazgató