Látogatóink száma:

Cikkek

Iskolánk Nagy Könyve 2017-ben

Manapság megváltoztak az olvasási szokásaink. Gyerekeink szinte beleszületnek a képek és a videók világába, ahol a szöveg olvasásakor már nem az élmény, hanem az információszerzés lett a legfőbb szempont.

Ez a felismerés ösztönöz egyre többünket arra, hogy figyelemfelkeltő programokkal újra népszerűsítsük, hangsúlyozzuk az olvasás élményszerző szerepét.

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskolábana felső tagozatonaz „Iskolánk Nagy Könyve” címet viselő hosszú távú projekt is ezt a célt szolgálja. Az olvasmányok általi élményszerzést népszerűsíti az 5-9. évfolyamos tanulók és a széles nyilvánosság körében, az irodalmi alkotásokkal való kreatív foglalkozások segítségével az értő olvasására ösztönzi a fiatalságot, mindemellett számos tanulói készséget fejleszt. Divatos szóval élve interaktív tanulásra buzdít. A már hatodik évfolyamába lépő program sikeres, motiváló ereje évről évre nő nemcsak a vetélkedő osztályok közt, de az őket figyelő, a rendhagyó irodalmi napon résztvevő nagyok és kicsik közt. A projekt irányítója Morovics Ibolya, magyar szakos pedagógus, ezen az irodalmi napon 2017. május 19-én délelőtti nyitóbeszédében örömmel hangsúlyozta az „Iskolánk Nagy Könyve” programsorozat eddig kifejtett pozitív hatását, melyet a 2017-es versengési év választott mottója is hitelesen tükröz: „Minden olvasmány egy magot hagy hátra, amely kicsírázik.“ (Jules Renard).

Az irodalmi alkotásokkal a tanulók - a magyar szakos tanáraik irányításával- ez évben is  több hónapon át projektmunka formájában foglalkoztak. Az osztályonként kialakult csapatok a tanítási órákon kívül is  készültek a meghatározott versenyfeladatokra, hogy azok segítségével a nemes vetélkedőn, a „Nagy Könyv Napján“ meggyőző erővel tudjanak kiállni a választott irodalmi alkotások mellett.  Az irodalmi mű kiválasztása, a csapatnév és bemutatkozó szöveg kitalálása, a kifejező plakát készítése, a műválasztás indoklása – mai szemmel láttatása meggyőző beszéd elmondásával, a prezentáció készítése és bemutatása, mind felvezette a csapatversengés következő műfaját: a dramatizált vagy illusztrált előadást, az összmunka leglátványosabb elemét.  Az olvasási projektben megjelölt feladatok sokrétűsége számos tanulási területet kapcsolt össze, de kreatív gondolkodásra, technikai ismeretek bővítésére, személyiségfejlesztésre is serkentette a tanulókat, a benne résztvevők a jövő iskolája tanulási modelljét élhették meg. A közös tevékenységek által hasznosult a tudás: a résztvevők támogatói voltak egymásnak, aki tanult- az tanított is, és fordítva. A projektben résztvevők megtapasztalhatták, a közönség pedig láthatta, hogy mindenki tudós valamiben, amivel sikerélményhez jut, de a társait is élményhez segíti. A közösségben megszerzett tudást a diákcsapatoknak prezentálniuk kellett a délelőtt folyamán a kultúrház színpadán a többi diáktársnak, az esti szerepléskor pedig a családok, de a nagyközönség felé is. Közben csodálatos irodalmi értékekkel lett mindenki gazdagabb.

 A helyi kultúrházban megrendezett „Iskolánk Nagy Könyve” projekten először bemutatkozó ötödikesek Erich Kästner: A két Lotti c. kedves könyvét, az ifjúsági irodalom egyik gyöngyszemét választották. Az „Összetartozók“ csapata a lényegre törő, ötletes bemutatkozásukkal arra világítottak rá, hogy családban lenni jó, áldozatot kell hozni, hogy az működjön, s van olyan kívánság, amelyet pénzzel nem lehet megvenni. Az újoncnak számító ötödikeseket Morovics Ibolya és Vankó Erika pedagógusok segítették a felkészülésben. A csapat az értékelő bizottságtól - a zsűri döntése alapján az előkelő 3. díjat kapta, ugyanakkor a leginkább lényegre törő, legötletesebb bemutatkozásért járó díjat is átvehették. A zsűri tagjai voltak: Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Egyetem magyartanára, Valacsai Ilona, iskolánk volt igazgatója, Andrikovics Tünde, a helyi óvoda vezetője, Végh Piroska, a helyi könyvtár vezetője, Puskás Margit, iskolánk volt pedagógusa, Baranyai Kinga, a Galánta és Vidéke Társulás Petőfi Sándor ösztöndíjas munkatársa, Mura Anita, iskolánk pedagógusa, s nem utolsó sorban a diákzsűri, Néma Dezső pedagógus vezetésével.

A hatodikosok Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember c. művét választották az osztályuk nagy könyvének. A „Szerelem harcosai“ lírai előadásukkal és a feladatmegoldásokkal azt közvetítették felénk, hogy harcoljunk a céljainkért, de ne feledjük, minden egyes napfelkelte, új reményt, új kezdetet jelenthet. Az osztály Vanko Erika vezetésével készült a megmérettetésre, sikerrel. A csapat a verseny a 2. díját kapta, illetve a szép színpadi beszéd díját.

A hetedik osztályosok Charles Dickens: Karácsonyi ének című szívhez szóló művével léptek a közönség elé. A „Változás Szellemei“ csapat az igényesen szerkesztett, érzéki, magas színvonalú színházi előadásukkal megnyerte a kicsik és nagyok figyelmét, láttatták: mindannyiunknak van választási lehetősége a jó és rossz között. Minden csak rajtunk múlik, mindenki számára van második esély. Tanuljunk meg szeretetet adni és kapni! Az osztály csapata méltán kapta a verseny 1. díját, meggyőző erejű produkciójukkal kivívták, hogy a Karácsonyi ének c. könyv lett iskolánk idei Nagy Könyve. A diákzsűri díját is ez a könyv nyerte el, a főszerepet játszó Bedecs Patrik pedig a legjobb fiú főszereplőnek járó díjban részesült. A hetedikesek felkészítője Morovics Ibolya magyar szakos pedagógus volt.

A nyolcadikosok segítségével Rideg Sándor: Indul a bakterház c. kacagtató regényt ismerhettük meg. A csapat „Indul a 8.“ nevet választotta, ötletes plakáttal, szertelen vidámságukkal, jókedvvel, és a nevetés örömével ajándékozták meg a közönséget. Az osztályt a versenyre osztályfőnökük-pedagógusuk, Jakubecz Márta készítette fel. A csapat a munkájukért a legötletesebb plakát díját, valamint a legkreatívabb színpadi feldolgozás díjat vehette át a zsűritől.

A kilencedikesek könyvválasztása Rudyard Kipling: A dzsungel könyve c. méltán híres regényére esett. „A Dzsungel Gyermekei“ azt boncolgatták, hogy mi legyen az emberkölyök sorsa. Pedagógusuk és egyben osztályfőnökük Nogely Mónika segítette őket a felkészülés során. Noha a kilencedikesekre most sokféle más feladat is hárult, becsülettel felkészültek a versenyre. A leglátványosabb díszlettel álltak elő, jelenetükkel bemutatták, hogy az élet állandó küzdelem. Őket a zsűri a vetélkedő leglátványosabb díszlete díjával, a legjobb prezentáció díjával, valamint Pleva Zsófiát a legjobb lányszereplőnek járó díjjal jutalmazta.

Az „Iskolánk Nagy Könyve” program rendhagyó irodalmi estként is bemutatásra került még aznap, szintén a helyi kultúrházban. A szülők, nagyszülők, a széles nyilvánosság betekintést nyerhetett a tanulóink irodalomnépszerűsítő, olvasásra ösztönző előadásaiba. Az esti szereplés egyben a köszönet és a szeretet kifejezése is volt minden édesanyának, nagymamának és családnak, köszöntő szó minden szerető gondoskodásért. Elmondható, hogy a produkciók sokszínűsége mindenki számára biztosította az irodalmi élmény örömforrását, a tartalmas kikapcsolódást, a tanulói szereplések itt is nagy sikert arattak.

A művek, amelyekkel az „Iskolánk Nagy Könyve” program keretében oly sokat foglalkoztak tanulóink, s a közönségnek bemutattak, mindenkire más-más módon, de hatással voltak, vannak. Megérintették lelkivilágunkat, elgondolkodtattak, örömre, kacagásra, könnyekre fakasztottak. Nyomot hagytak mindegyikünkben, akár további olvasásra ösztönözhetnek. Akkor majd ismét csírázik egy mag. A program sikeréért kifejtett sok munka, az igyekezet diák és felkészítő pedagógus részéről példamutató, és minden elismerést, köszönetet megérdemel. Gratulálunk a nagyszerű teljesítményekhez. Köszönet jár az iskola vezetőségének, hogy felkarolta e rendezvényt, a diákok jutalmazását, a zsűrinek  az értékelő munkáért, a felajánlott díjakért. Külön hálásak vagyunk Nagy Flórián pedagógusnak  és azon  tanulóknak is, akik az ő irányításával végezték mindazt a hang- és képtechnikai munkát, ami által élvezhető és zökkenőmentes produkciókat láthattunk, hallhattunk. Örömmel tölt el, hogy ennek a programnak élvező közönsége lehettem.

Az eseményhez tartozó képgaléria

Az esti előadás képei

Névnap

Köszöntsük Kornélia
nevű ismerőseinket!