Látogatóink száma:

Emlékezetes napok Sárospatakon

„Jövőre veletek ugyanitt!” - harsant a kiáltás a sárospataki vezetőképző tábor zárónapján. A mintegy 60 fős tábor a Magyarország Felfedezői Szövetség testvérszervezeteinek küldötteiből tevődött össze.

Voltak itt Kárpátaljáról /Salamon/, Erdélyből /Kibéd, Makfalva, Hármasfalu, Szováta/, az anyaország több településéről is /Mád, Mende, Gyömrő, Nagykáta, Abasár, Jászjákóhalma/, a Felvidéket a felsőszeli Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat képviselte.

Az egy hetes zempléni táborozás az egyes csapatok jobb együttműködését, a tapasztalatcserét és új történelmi helyek megismerését segítette elő. A gyerekek fiatal vezetők irányításával ismerkedtek a magyar történelem nagy személyiségeinek életével, munkásságával. Példamutatásuk iránytűként hat ma is a fiatal lelkeknek. Az idén II. Rákóczi Ferenc szülőhelyére zarándokoltak el, Borsiba, ahol megtekintették a várkastélyt és a fejedelem szobránál elhelyezték az emlékezés koszorúit. A felfedezőút további állomása Kassa volt, ahol nagyon sok emlék mesél a régmúltról. Rákóczi hamvai a Szent Erzsébet-dóm kriptájában pihennek, a látogatás megható pillanatait az emlékszalagok és a koszorú elhelyezése tette még emlékezetesebbé. A Rodostói-ház udvarán még egy utolsó közös kép készült, majd folytattuk sétánkat a történelmi városrészben, melyből nem maradhatott ki Márai Sándor szobra sem. A séta érdekessége pedig az volt, hogy a csapatok előre kisorsolt számok alapján készültek a nevezetességeket bemutatni. Felkészültek a 2-2 látnivalóból, hogy társaiknak egyszerűen adhassák át az információkat. A nagy hőség ellenére jól bírták az utat, s nemcsak a képek szaporodtak a fényképezőgépekben, de az újdonságok, a szép látnivalók is örökre rögzültek az emlékezetükben.

A sárospataki várban is a nagyságos fejedelem emlékét idézték meg a Vörös-torony lovagtermében, ahol mint minden évben, most is sor került a Nemes Ifjak avatására. Az ünnepélyes fogadalomtétel alkalom arra, hogy a fejedelem életének egy szeletét felidézzék, de arra is, hogy a mai gyerekek, akik példaképül tűzték ki az egykori nemes ifjak cselekedeteit, bátorságát, erőt merítsenek belőle a mai kor nehézségeinek leküzdéséhez.

Azonban a tábor nemcsak Rákócziról szólt, a Mátyás-év kapcsán az igric játékok során megemlékeztünk az igazságos Mátyás királyról, különféle feladatok elvégzésével bizonyították, ismerik a népmeséket, mondákat, a kreatív feladatokban sem vallottak szégyent. Az esti napzártákon színes beszámolókat hallgattak meg az egyes csapatok otthoni munkájáról, tevékenységéről.

Morvai Richárd, a Szövetség országos elnöke és Bálint Katalin országos titkár Balázs Györggyel együtt mindent elkövettek, hogy a tábor programja tovább gazdagítsa a gyerekek látókörét, erősítse magyarságtudatát, az együvé tartozást.

Felejthetetlen szívhangok, kedves beszélgetések, sok-sok közös ének és játék teszi emlékezetessé az együtt töltött napokat. S ezért sem csodálkozhat senki a fenti kiáltáson, mert aki egyszer elmegy Patakra, azt a következő évben is visszahúzza a szíve és a sok jóbarát.

Az eseményhez tartozó képgaléria (Kovács István képei)