Látogatóink száma:

Új tanévet nyitottunk

2018. szeptember 3-án ismét becsengettek. Az ünnepélyes tanévnyitóra az iskola előtti parkban került sor a hagyományos módon.

Elsőként az iskola Csalogány gyermekkara énekelt, ebbe csaknem az összes tanuló bekapcsolódott.

Utána Dobossy Dóra verssel köszöntötte diáktársait és a jelenlevő vendégeket, szülőket, nagyszülőket.

Molnár Beáta igazgatóhelyettes üdvözlő szavai után az iskola igazgatója, László Ildikó mondta el ünnepi beszédét, melyben külön üdvözölte az új elsősöket és az Alsószeliből érkezett ötödikeseket. Rámutatott arra, hogy valójában miért is ünnep egy tanévnyitó. Felemelő percek azok, melyekkel a diákok számára a lehetőségek tárháza nyílik meg. A művelődésnek, az oktató-nevelői folyamatnak a tanítványok nem elszenvedői, hanem aktív résztvevői. Biztató szavaiból bátran meríthetett tanuló és pedagógus egyaránt. Ezután bemutatta a tantestület tagjait, az osztályfőnököket és a többi oktatót, nevelőt. Az összes tanulónak, pedagógusnak és a szülőknek is sikerekben gazdag új tanévet kívánva néhány szervezési dolgot kiemelve elindította az új iskolaévet.

A tanévre az idén is áldásukat adták a helybeli lelkipásztorok: Zuzana Slížiková lelkésznő és Nagy Péter plébános, ők is kitartásra buzdítva a gyermekeket.

Iskolai tanévnyitónk külön érdekessége a szokásos faültetés – ez az idén sem maradt el: a kilencedikesek a kicsi elsősökkel együtt fát ültettek a parkba a 2018/19-es tanév emlékére. Utána az elsősök meghúzták a harangot, s ezzel vette kezdetét a tíz hónapnyi oktatás.

Az alsó tagozatos tanulók és az ötödikesek saját tantermükbe mentek, hogy aprólékosabb információkhoz jussanak a következő napokat illetően. A többiek a helyszínen maradva pontosították a másnapi tennivalókat.

Az eseményhez tartozó képgaléria