Ünnepi köszöntő - 2021. márciusa

 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Március közepén minden kert kapujára egy képzeletbeli táblát akaszthatnánk ki, amelyen ez állna: Rögtön jövök. Aláírás: a Tavasz.

A tavasz a megújulás jelképe.

A szerelemé, a szabadságé, az újjászületésé. Csupa olyan dolog, melyeknek ha részeseivé válunk, emléküket örökre szívünkbe zárjuk.

Így van ez azokkal az emlékekkel is, amiket egy egész nemzet zár a szívébe. Hatással van ránk, még akkor is, ha a történések idején mi magunk még a világon sem voltunk. Nekünk, magyaroknak 1848. március 15-e ilyen ünnep.

Az a nap, amelyre ma emlékezünk, 1848-ban új, korábban nem ismert fényt hozott életünkbe. A szabadság fényét. A társadalmi felemelkedés reményét. Ez a fény ma is ugyanazt közvetíti, mint akkor. Azt mutatja meg számunkra, merre kell haladnunk, mire kell törekednünk, és azt is, miben érdemes egyetértenünk és miért érdemes élnünk.

Március 15-e egy forradalom kezdete volt. Minden forradalom egy üzenetet is hagy hátra. Üzenetet a jövőnek, vagyis nekünk, hiszen mi vagyunk a jövő. Ránk, akik büszkén viseljük kokárdánkat, nagy feladat hárul. Feladatunk nem kevesebb, mint, hogy a gyerekeket, akik most még kötelességből, vagy kérésünkre tűznek kokárdát, úgy neveljük fel, hogy ha felnőnek majd, ők is önként vállalják magyarságukat nem csak az ünnep napján, de az egész életük folyamán. Feladatunk az, hogy megtanítsuk őket úgy élni, hogy tisztán érezzék, miért jó az, hogy anyanyelvű iskolába járhatnak.

Feladatunk az is, hogy gyermekeinkkel megismertessük a magyar nép nagyjait, történelmét, irodalmát, hogy Petőfi, Ady, József Attila, Mikszáth, Gárdonyi és Jókai műveit olvassák, Benedek Elek meséi legyenek az esti mesék, István és Mátyás nevek jussanak először eszükbe a király szó hallatán, Rubik Ernő, ha kockát látnak, Neumann János, ha a számítógéphez ülnek. Tudatosítanunk kell, hogy az idegen nyelvű iskolákban ezt nem hallják, nem tanulják meg. A magyar iskola feladata, hogy megismertesse mindenkivel nemzetünk nagyjainak neveit, a magyar ember feladata az, hogy eldöntse: első vagy másodrendű legyen ez gyermeke számára. Ez a 48-as forradalom üzenete a mai kor magyarjai számára, számunkra.

Mi, a 21. század magyarjai is a szabadság nemzeteként akarunk élni, alkotni, boldogulni. Egy olyan nemzet tagjaiként, amely több mint ezer esztendős államalkotó népként büszke európaiságára, tradícióira, alkotóerejére, szorgalmára. Olyan közösségként, amely számára természetes a jó szomszédság, az együttélés, büszkén vállalva a hovatartozást, a nemzeti öntudatot.

Nekünk sok közös értékünk van. Van mire építenünk, van mit gyarapítanunk, van mire vigyáznunk.

2021 a népszámlálás éve hazánkban. Alkalmunk nyílik tehát hivatalosan is vállalni magyarságunkat ebben a mindenki számára nagyon nehéz időszakban. Mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy ezen úton is fejezze ki nemzetiségére való büszkeségét, összetartozásunkat.

Minden évben műsorral tisztelegtünk az Ünnep előtt, de a mindenki által ismert szomorú helyzet már második alkalommal nem teszi ezt lehetővé. Gyermekeink nem járhatnak iskolába, ezért nem volt lehetőségünk a készülődésre sem. Úgy döntöttünk, hogy az előző évek márciusi műsoraiból készített válogatással lepjük meg Önöket. A felvétel elkészítését köszönöm Nagy Flóriánnak, iskolánk pedagógusának és volt diákunknak, Bedecs Patriknak.

Nézzék szeretettel ezt a válogatást, amely reményeim szerint mindenkiben valamilyen kellemes emléket ébreszt. Bízom abban, hogy arra a pár percre segít elfeledtetni ezt a nehéz helyzetet, amelyben most élünk és ünneplőbe öltözteti szívünket.

                                                                                                  Tisztelettel: László Ildikó

 

"Szabadság, szerelem..." - válogatás a korábbi évek márciusi műsoraiból (videó)