Megemlékezés Felsőszeliben

A Széchenyi István Alapiskola minden esztendőben méltóképpen, ünnepi műsorral emlékezik meg nemzeti múltunk jelentős történelmi eseményéről, az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.

Az idei március idusán e rendezvény immár hagyományosan a helybeli Csemadokkal együtt koszorúzással kezdődött a temetőbeli kopjafánál, ahol a kedvezőtlen időjárás ellenére is szép számú ünneplő közösség gyűlt össze. Mihalovič Veronika szavalata után az iskola Csalogány énekkara énekelt, majd Végh Piroska kultúrfelelős mondott ünnepi beszédet. Az ünnepélyt - amely a Szózat közös eléneklésével zárult - a Rozmaring vegyeskar közreműködése tette még színesebbé, ők a koszorúzás alatt énekeltek. Mindkét kórus vezetője Mészáros Magdolna.

Az iskolai műsor az intézmény épületében a Palotással kezdődött, melyet ezúttal a legkisebbek mutattak be, Simkó Mária felkészítésével. László Ildikó ünnepi beszédének központi gondolata nemzeti ünnepünk jelentőségének kiemelése volt. Az igazgatónő rámutatott arra, hogy nemzeti értékeink minden korban kellő belső tartást adnak mindazoknak, akik fel tudják vállalni elődeik örökségét.

Az iskola tanulói mindig szép sikereket érnek el a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen, nemrég a járási megmérettetésen is többen továbbjutottak a kerületi fordulóba. A műsorban az ő sikeres produkciók közül is hallhatott a közönség némi ízelítőt.

Dudás Viktória Benedek Elek meséjét adta elő, Lénárt Dóra Szabó Magda: A tenger című művét tolmácsolta. Pleva Levente Fekete Istvántól a Honvágy című elbeszélésével, Renczes Fanni pedig Lázár Ervin: Az asszony művének előadásával aratott sikert. A prózamondók felkészítői Morovics Ibolya és Szalai Gyöngyi voltak.

A kisebbek katonai dalokat énekeltek Simkó Mária felkészítésében, a nagyok Ipoly menti táncokat adtak elő igen látványosan. A tánccsoportot Molnár Beáta vezeti.

A szeliek iskolai műsoraiban mindig kedves mozzanat a legkisebbek irodalmi színpadának szereplése. Idén a Janikovszky Éva „Kire ütött ez a gyerek?” című elbeszélésének dramatizált változatát mutatták be Pónya Zsuzsanna kreatív ötleteinek köszönhetően igen látványosan és humorosan.

Az ünnepi műsort a hagyományokhoz hűen a legnagyobbak irodalmi színpada zárta. Zenés-verses összeállításuk emelkedettségét a magyar zászló színeivel való táncos kreációk még inkább megerősítették. Az irodalmi színpad vezetője Nogely Mónika. A gyermekkonferálók Szabados Viktória és Nyitrai József nyolcadikos tanulók voltak. A technikáért a kilencedikes fiúk segítségével Nagy Flórián felelt.

A műsor végén az ünneplő közösség a gyermekekkel együtt tiszta szívből énekelte el nemzetünk himnuszát.  

Minden évben nagyon megható közösségi élmény, hogy a falu népe, a szülők, nagyszülők és vendégek az iskola tanulóival és pedagógusaival együtt tisztelegnek a március 15-i események előtt, megérezve, hogy csak az összetartással lehetséges a kisebbségi magyar sorsban jövőt építeni – mindez pedig csak akkor lehetséges, ha a múltat tiszteljük, s a gyermekeinknek átadjuk az üzenetet: nemzeti hovatartozásunkat minden körülmények között hűen őrizzük meg és kitartóan ápoljuk!

 

Az eseményhez tartozó képgalériák:

2016. március 14. A márciusi műsor főpróbája

2016. március 15. Koszorúzás

2016. március 15. Műsor az iskolában