Iskolatanács tagjai

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Széchenyi István Alapiskola és Óvoda mellett működő Iskolatanács

Hlavná 299, Horné Saliby – Felsőszeli

 

Alakuló gyűlés: 2022.09.23.

Az iskolatanács megbízatása 4 évre szól.

Az iskolatanács a helyi önkormányzat, a szülők, az iskola pedagógusai és alkalmazottai képviseletében végez az iskola tevékenységéhez fűződő tanácsadói, kezdeményező, véleményező, javaslattevő és ellenőrző feladatokat. Saját alapszabályzata szerint működik, gyűlésekről írásban jegyzőkönyv készül.

Az Iskolatanács tagjai:

sz.

Név

Képviselet

1. 

Sojáková Mikulicsová Tímea, Bc. - elnök

a szülők képviselője - alapiskola

2. 

Perleczky Veronika – alelnök

a szülők képviselője - alapiskola

3. 

Mgr. Szabová Veronika

a szülők képviselője - alapiskola

4. 

Mgr. Tünde Lénárt

a szülők képviselője - óvoda

5. 

Mgr. Szalai Gyöngyi

a pedagógusok képviselője - alapiskola

6. 

Kontárová Mária

a pedagógusok képviselője - óvoda

7. 

Nyitraiová Beáta

a nem pedagógus alkalmazottak képviselője

8. 

Ing. Czinege Zsolt

a fenntartó küldöttje

9. 

MVDr. Katarína Kontárová

a fenntartó küldöttje

10.               

Mgr. Molnár Imrich

a fenntartó küldöttje

11.               

Rehák Erika

a fenntartó küldöttje