Óvodánkról

Hozzon a gyereknek mindenki, amit tud,

játékot, zenét , örömöt. De hogy mit fogad el: azt bízzuk rá.

Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

(Kodály Zoltán)

 

Óvodánk két csoporttal működik, a gyermekek 2,5-6 éves korig látogatják. Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekek az iskolai élet megkezdésére rendelkezzenek megfelelő önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan gondolkozni, testi-lelki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek.

Kiemelt feladataink közé tartoznak az egészséges életmódra, a környezet megóvására, védelmére, az anyanyelvi nevelésre és hagyományaink ápolására való nevelés.

Az óvodai nevelést a „Csodálatos világ” óvodaprogramunk alapján végezzük. Programunk fő feladatai:

  • az egészséges életmód alapvető szokásainak megismertetése,
  • a bennünket körülvevő épített és természetes környezetből tapasztalatok, ismeretek gyűjtése,
  • az anyanyelvi  kultúra fejlesztése,
  • az értelmi képességek és kreativitás fejlesztése,
  • olyan érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, melyben megfigyeléseket, felfedezéseket tehetnek, és nyitottá válnak a környezet jelenségeinek megismerésére.

Az óvodai tanulás a játékra épül és játékos jellegű is marad és alapja az óvónéni és a gyerekek közös tevékenysége. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek maguk is részt vegyenek az óvodai élet megszervezésében.

Nélkülözhetetlen a családdal való jó kapcsolat, hiszen az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Közösen nevelünk a mindennapi élettel a mindennapi életre.

Az óvodai élet mindennapjait még színesebbé teszik a változatos programok, események valamint a közös alkotóműhelyek a szülőkkel. Nincs attól szebb és csodálatosabb látvány, mint mikor a szülő és gyermek együtt tevékenykedik, alkot.

Nyílt napok, szülős beszoktatás, szülői értekezletek, közös rendezvények, színházlátogatások, ünnepnapok, brigádok, kirándulások teszik szorosabbá az óvoda és a szülők kapcsolatát.

Az óvodánk továbbá  kapcsolatot tart fenn falunk községi hivatalával, a helyi alapiskolával, logopédussal, gyermekorvossal, gyermekpszichológussal, a nevelési tanácsadóval, fogorvossal és a helyi szervezetekkel.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy óvodánk helyiségei, csoportszobái és berendezési tárgyai, udvari játékai, fejlesztő játékai, könyvtára legjobban szolgálják a gyermekeink fejlődését. Óvodánk felújításában, segédeszközök megvásárlásában nagy segítségünkre van falunk községi hivatala, alapiskolánk, a szülők és a helyi vállalkozók.

Óvodai életünket színesebbé teszik a már hagyományos rendezvényeink melyek többsége az évszakok változásaihoz és az ünnepekhez fűződik.  Jeles napok az őszi, a téli, a tavaszi és a nyári napforduló köré csoportosulnak.

Ősszel megrendezzük a Mihály-napi vásárt és az Alma-bálunkat, őszi termésekből kiállítást készítünk és a Tökfilkó-nap is elmaradhatatlan része óvodánk életének. Decemberben Mikulásvárót, ajándékozást és közös mulatozást szervezünk, felelevenítjük a lucázás hagyományát. Karácsonyváró programunk része a mézeskalácsok készítése, alkotóműhely közösen a szülőkkel, majd az ünnepi karácsonyi műsor. Farsangi jelmezbálunk magas színvonalához hozzásegítenek a szülők és támogatóink. A jelmezes alakoskodás, mulatozás felejthetetlen élményt nyújt a gyerekeknek. Tavaszváró programunkban a gyerekek gyermekjátékokkal, népi mondókákkal, énekekkel, versekkel köszöntik az ébredő természetet és a közelgő ünnepeket. Megrendezzük az „Édes ovi” sütivásárunkat is. Anyák napja alkalmából ünnepi műsort készítünk az édesanyáknak. A gyermeknapon elmaradhatatlan a rengeteg játék, kaland, szórakozás és a sok-sok finomság. A tanév vége felé rendezzük meg a rendőrök és tűzoltók bemutatóját, a kirándulást a szülőkkel, a sportnapot különféle versenyjátékokkal, a nagycsoportosok ballagását és a hagyományos évzárót közösen a szülőkkel jó hangulatban, zenével, tánccal és sok-sok játékkal.

Remélem, e rövid összefoglaló alapján képet kaptak óvodánkról és a benne folyó munkáról.

 

Andrikovics Tünde, óvodavezető