Szerződések

Základná škola s MŠ s VJM Istvána Széchenyiho

925 03 Horné Saliby

 

Kúpna zmluva - PD Hrušov - 21.5.2022

 

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania

pre zamestnancov (1.str., 2.str.) - 23.11.2020

 

Zmluva - úrazové poistenie žiakov - 5.10.2018

 

Zmluva o správe registratúrnych záznamov - 13.6.2016